Lidé 4FIN HOLDING

Markéta Bokůvková: Rozhodla jsem se jít cestou časové flexibility a možnosti ovlivnit sama svůj příjem

Markéta Bokůvková si v dubnu splnila jeden ze svých cílů a tím je povýšení na jednu z nejvyšších konzultantských pozic. Zajímá vás, jak této pozice dosáhla a jaká byla její kariérní cesta? Zda měla v začátcích podporu společnosti i blízkého okolí nebo ji naopak sužovaly obavy a strach? Jak vnímá svoji pozici ženy ve finančním světě? 

To vše a mnohem více se dozvíte v nejnovějším rozhovoru. Nechte se inspirovat úspěšným a motivujícím příběhem Markéty!

Markéto, ve společnosti 4fin Better together nyní pracujete na pozici Top konzultanta. Můžete nám popsat vaší kariérní cestu?  

Má cesta v oboru financí začala v roce 2018. Začínala jsem jako běžný nováček na pozici junior konzultanta. Od začátku jsem věděla, že nechci být manažerkou, ale věnovat se pouze vlastní klientele. Jsem povahou puntičkář, takže potřebuji mít vše perfektní a pod kontrolou.

Díky tomu jsem si velmi rychle získala důvěru u klientů. Zároveň jsem vždy kladla důraz na komplexnost poradenství a nezaměřovala se pouze na jeden typ produktu. Kvalitně odvedená práce mi začala generovat samovolná doporučení a další klienty. Abych si kvalitu udržela, tak mám dnes k ruce asistentku a koncipientku, které mi pomáhají pečovat o více klientů při zachování vysoké kvality poradenství. Spojení těchto věcí mě dovedlo až na jednu z nejvyšších poradenských pozic Top konzultant. 

Jaké byly vaše začátky ve financích? 

Nebudu lhát, jednoduché nebyly. Při studiu VŠ jsem pracovala na plný úvazek v korporátní společnosti. Časem jsem ale zjistila, že mi tento typ práce nevyhovuje hlavně z důvodu finančního ohodnocení, časové „neflexibility“ a téměř nemožnosti kariérního postupu. V té době můj, dnes již manžel pracoval jako finanční poradce. Viděla jsem tak veškeré výhody, které tento obor přináší. A to hlavně časovou flexibilitu, mít možnost sama ovlivnit výši svého výdělku a v neposlední řadě podporu ze strany nadřízených a společnosti. V ten moment jsem sama o práci ve financích začala uvažovat i přesto, že to nikdy nebyl zcela můj vysněný obor. Jako holka čerstvě po dostudování VŠ s nulovými zkušenostmi jsem neměla zrovna jednoduchou pozici. Jako první jsem oslovila nejbližší okolí, abych jim svou práci představila. Nechtěli se se mnou na toto téma bavit a mně vlastně nebylo příjemné touto cestou oslovovat své první klienty. Rozhodla jsem se proto, že se zaměřím na jednatele firem v mém okolí, kteří mě neznají. Zpočátku bylo velmi těžké potenciální klienty vůbec přesvědčit o osobní schůzce, protože takových telefonátů měli denně desítky. Nakonec jsem se ale k prvním klientům na osobní schůzky dostala. Převážně pouze kvůli tomu, že jsem jim do telefonu nic nenabízela, nenutila, pouze jsem je zvala na kávu, kde jim představím sama sebe a čím pro ně můžu být přínosem. Díky své pečlivosti, kterou jsem již zmiňovala, jsem na tyto klienty zapůsobila a spolupracujeme dodnes. Od nich plynula má první doporučení na další klienty. Jakmile moje okolí vidělo první výsledky, začali se mi potenciální klienti ozývat sami a poptávat mé služby.

Byla podle vás v začátcích podpora ze strany společnosti dostatečná nebo vám něco chybělo?

Podporu v začátcích vnímám jako velmi důležitou a jsem vděčná, že můžu být součástí zemského ředitelství Karla Petera. V ředitelství je skvěle nastavený tzv. pravidelný týden napříč všemi pobočkami. Ten zahrnuje pravidelné pondělní porady, tréninky zaměřené na investice. Na workshopech sdílíme zkušenosti a společně se podílíme na tvorbě nejlepšího řešení pro klienty. V tom nám pomáhají také, troufám si říct, inovativní IT nástroje, které nám 4fin dodává. Metodiky, 4plan analýza, srovnávače hypoték a pojištění jsou na vysoké úrovni. I když dělám pouze vlastní obchod, vidím v týmu manžela, který je manažerem, že tento systém a nástroje velmi pomáhají novým kolegům i manažerům v adaptaci. Myslím si, že neméně důležitou součástí podpory je také kvalitní pracovní zázemí. Krásné kanceláře v Olomouci máme k dispozici díky našemu oblastnímu řediteli Jirkovi Bittnerovi, který zajistil pěkné moderní prostory, ve kterých tvoříme s kolegy jeden tým.

Zabývala jste se oblastí financí již při studiu nebo je váš obor zcela vzdálený?

Studovala jsem obor ekonomika a management se specializací na marketing a obchod. Finance se tedy mým studiem často prolínaly. Především oblast makroekonomie a finančních trhů. Ale v té době mě vůbec nenapadlo, že bych se oboru financí naplno věnovala. Tyto předměty nikdy nepatřily mezi mé oblíbené. Zajímal mě spíše marketing.

Jak vaše okolí vnímalo změnu oboru, kterým se nyní živíte? 

Vyrůstala jsem v rodině, kde se klade velký důraz na vzdělání a prosazovala se vždy více cesta zaměstnaneckého poměru. Tuto cestu jsem si vyzkoušela a zjistila jsem, že není pro mě. Proto, když jsem se rozhodla ze zaměstnání odejít a jít cestou podnikání ve financích, panovaly v mém nejbližším okolí obavy z „nejistoty“ příjmu. Obor finančního poradenství v té době neměl nejlepší reputaci, a to obavy jen posilovalo. Jejich pocity mi příjemné nebyly, ale stála jsem si za svým a rozhodla jsem se jít svojí cestou. Když se na to podívám zpětně, tak si troufám říct, že veškeré obavy mého okolí jsem vyvrátila.

Bylo pro vás těžší se v tomto oboru prosadit jako žena?

Z pohledu kariéry vůbec ne. Kariérní systém ve 4finu je nastaven jednotně pro všechny bez ohledu na pohlaví nebo věk. Máme ve společnosti mnoho úspěšných žen, ať už v poradenské či manažerské větvi.

Co pro vás práce finančního konzultanta znamená?

Těžká otázka. Lze na ní nahlížet z více úhlů pohledu. Svou práci vnímám jako velkou zodpovědnost vůči klientům. Stojím po jejich boku při všech zásadních životních rozhodnutích – pořízení vlastního bydlení, finanční příprava na založení rodiny, ochrana jejich příjmu i majetku, plán k finanční nezávislosti. Navazuji s klienty dlouhodobé partnerství, což je i jedna z hodnot společnosti 4fin. Zároveň se ve své práci cítím svobodně z hlediska časové flexibility a možnosti sama ovlivnit výši svého příjmu.

Jaké jsou vaše nejbližší kariérní cíle? 

Jeden z cílů na tento rok se mi splnil právě v dubnu, a to povýšení na pozici Top konzultanta. Aktuálně necílím na další kariérní postup, ale chci naplno využít potenciálu v oblasti investic a zvýšit si tak objem majetku pod správou.

Co nejraději děláte ve volném čase?

Nejraději trávím čas s rodinou a přáteli, také mě baví projížďky na kole. 

Zaujal vás příběh Markéty a máte chuť s námi spolupracovat, třeba již při studiu? Napište nám!

Nenechte si
ujít

Markéta Bokůvková: Rozhodla jsem se jít cestou časové flexibility a možnosti ovlivnit sama svůj příjem

Markéta Bokůvková si v dubnu splnila jeden ze svých cílů a tím je povýšení na jednu z nejvyšších konzultantských pozic. Zajímá vás, jak této pozice dosáhla a jaká byla její kariérní cesta? Zda měla v začátcích podporu společnosti i blízkého okolí nebo ji naopak sužovaly obavy a strach? Jak vnímá svoji pozici ženy ve finančním světě? 

To vše a mnohem více se dozvíte v nejnovějším rozhovoru. Nechte se inspirovat úspěšným a motivujícím příběhem Markéty!

Markéto, ve společnosti 4fin Better together nyní pracujete na pozici Top konzultanta. Můžete nám popsat vaší kariérní cestu?  

Má cesta v oboru financí začala v roce 2018. Začínala jsem jako běžný nováček na pozici junior konzultanta. Od začátku jsem věděla, že nechci být manažerkou, ale věnovat se pouze vlastní klientele. Jsem povahou puntičkář, takže potřebuji mít vše perfektní a pod kontrolou.

Díky tomu jsem si velmi rychle získala důvěru u klientů. Zároveň jsem vždy kladla důraz na komplexnost poradenství a nezaměřovala se pouze na jeden typ produktu. Kvalitně odvedená práce mi začala generovat samovolná doporučení a další klienty. Abych si kvalitu udržela, tak mám dnes k ruce asistentku a koncipientku, které mi pomáhají pečovat o více klientů při zachování vysoké kvality poradenství. Spojení těchto věcí mě dovedlo až na jednu z nejvyšších poradenských pozic Top konzultant. 

Jaké byly vaše začátky ve financích? 

Nebudu lhát, jednoduché nebyly. Při studiu VŠ jsem pracovala na plný úvazek v korporátní společnosti. Časem jsem ale zjistila, že mi tento typ práce nevyhovuje hlavně z důvodu finančního ohodnocení, časové „neflexibility“ a téměř nemožnosti kariérního postupu. V té době můj, dnes již manžel pracoval jako finanční poradce. Viděla jsem tak veškeré výhody, které tento obor přináší. A to hlavně časovou flexibilitu, mít možnost sama ovlivnit výši svého výdělku a v neposlední řadě podporu ze strany nadřízených a společnosti. V ten moment jsem sama o práci ve financích začala uvažovat i přesto, že to nikdy nebyl zcela můj vysněný obor. Jako holka čerstvě po dostudování VŠ s nulovými zkušenostmi jsem neměla zrovna jednoduchou pozici. Jako první jsem oslovila nejbližší okolí, abych jim svou práci představila. Nechtěli se se mnou na toto téma bavit a mně vlastně nebylo příjemné touto cestou oslovovat své první klienty. Rozhodla jsem se proto, že se zaměřím na jednatele firem v mém okolí, kteří mě neznají. Zpočátku bylo velmi těžké potenciální klienty vůbec přesvědčit o osobní schůzce, protože takových telefonátů měli denně desítky. Nakonec jsem se ale k prvním klientům na osobní schůzky dostala. Převážně pouze kvůli tomu, že jsem jim do telefonu nic nenabízela, nenutila, pouze jsem je zvala na kávu, kde jim představím sama sebe a čím pro ně můžu být přínosem. Díky své pečlivosti, kterou jsem již zmiňovala, jsem na tyto klienty zapůsobila a spolupracujeme dodnes. Od nich plynula má první doporučení na další klienty. Jakmile moje okolí vidělo první výsledky, začali se mi potenciální klienti ozývat sami a poptávat mé služby.

Byla podle vás v začátcích podpora ze strany společnosti dostatečná nebo vám něco chybělo?

Podporu v začátcích vnímám jako velmi důležitou a jsem vděčná, že můžu být součástí zemského ředitelství Karla Petera. V ředitelství je skvěle nastavený tzv. pravidelný týden napříč všemi pobočkami. Ten zahrnuje pravidelné pondělní porady, tréninky zaměřené na investice. Na workshopech sdílíme zkušenosti a společně se podílíme na tvorbě nejlepšího řešení pro klienty. V tom nám pomáhají také, troufám si říct, inovativní IT nástroje, které nám 4fin dodává. Metodiky, 4plan analýza, srovnávače hypoték a pojištění jsou na vysoké úrovni. I když dělám pouze vlastní obchod, vidím v týmu manžela, který je manažerem, že tento systém a nástroje velmi pomáhají novým kolegům i manažerům v adaptaci. Myslím si, že neméně důležitou součástí podpory je také kvalitní pracovní zázemí. Krásné kanceláře v Olomouci máme k dispozici díky našemu oblastnímu řediteli Jirkovi Bittnerovi, který zajistil pěkné moderní prostory, ve kterých tvoříme s kolegy jeden tým.

Zabývala jste se oblastí financí již při studiu nebo je váš obor zcela vzdálený?

Studovala jsem obor ekonomika a management se specializací na marketing a obchod. Finance se tedy mým studiem často prolínaly. Především oblast makroekonomie a finančních trhů. Ale v té době mě vůbec nenapadlo, že bych se oboru financí naplno věnovala. Tyto předměty nikdy nepatřily mezi mé oblíbené. Zajímal mě spíše marketing.

Jak vaše okolí vnímalo změnu oboru, kterým se nyní živíte? 

Vyrůstala jsem v rodině, kde se klade velký důraz na vzdělání a prosazovala se vždy více cesta zaměstnaneckého poměru. Tuto cestu jsem si vyzkoušela a zjistila jsem, že není pro mě. Proto, když jsem se rozhodla ze zaměstnání odejít a jít cestou podnikání ve financích, panovaly v mém nejbližším okolí obavy z „nejistoty“ příjmu. Obor finančního poradenství v té době neměl nejlepší reputaci, a to obavy jen posilovalo. Jejich pocity mi příjemné nebyly, ale stála jsem si za svým a rozhodla jsem se jít svojí cestou. Když se na to podívám zpětně, tak si troufám říct, že veškeré obavy mého okolí jsem vyvrátila.

Bylo pro vás těžší se v tomto oboru prosadit jako žena?

Z pohledu kariéry vůbec ne. Kariérní systém ve 4finu je nastaven jednotně pro všechny bez ohledu na pohlaví nebo věk. Máme ve společnosti mnoho úspěšných žen, ať už v poradenské či manažerské větvi.

Co pro vás práce finančního konzultanta znamená?

Těžká otázka. Lze na ní nahlížet z více úhlů pohledu. Svou práci vnímám jako velkou zodpovědnost vůči klientům. Stojím po jejich boku při všech zásadních životních rozhodnutích – pořízení vlastního bydlení, finanční příprava na založení rodiny, ochrana jejich příjmu i majetku, plán k finanční nezávislosti. Navazuji s klienty dlouhodobé partnerství, což je i jedna z hodnot společnosti 4fin. Zároveň se ve své práci cítím svobodně z hlediska časové flexibility a možnosti sama ovlivnit výši svého příjmu.

Jaké jsou vaše nejbližší kariérní cíle? 

Jeden z cílů na tento rok se mi splnil právě v dubnu, a to povýšení na pozici Top konzultanta. Aktuálně necílím na další kariérní postup, ale chci naplno využít potenciálu v oblasti investic a zvýšit si tak objem majetku pod správou.

Co nejraději děláte ve volném čase?

Nejraději trávím čas s rodinou a přáteli, také mě baví projížďky na kole. 

Zaujal vás příběh Markéty a máte chuť s námi spolupracovat, třeba již při studiu? Napište nám!
Menu